Motivatie is belangrijk in alles wat wij doen. Het is het verschil tussen actie ondernemen en het werk van je afschuiven. Ook heeft motivatie een groot effect op de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt en de mate van enthousiasme waarmee dit werk gedaan wordt. Wat kan ik betekenen?
  • Geven van een presentatie en/of workshop over motivatie en hoe hier mee om gegaan wordt in het onderwijs.
  • Meedenken over het opzetten van een motiverende werkomgeving.
  • Het delen van kennis en ervaring over vrij en vernieuwend onderwijs.


Hoe ben ik zover gekomen? Doordat ik mij nooit helemaal thuis heb gevoeld in de huidige vorm van het onderwijs, stond ik er vaak alleen voor. Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar vormen van onderwijs die open staan voor creativiteit en die motivatie stimuleren, om zo toch mezelf goed te kunnen ontwikkelen. Toen ik op de opleiding Communicatie & Multimedia Design in Leeuwarden terecht kwam, kwam ik in aanraking met vrij onderwijs en ging er een wereld voor mij open. Op deze vernieuwende opleiding staat de student centraal en krijg je de vrijheid en het vertrouwen die nodig zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen over je leerproces. Tijdens mijn opleiding heb ik erg veel geleerd over motivatie en de kracht van vrij werken.

Voor mijn afstudeerproject ben ik uit gaan zoeken hoe motivatie werkt en wat voor rol dit heeft in een onderwijssituatie. Ik was benieuwd naar de theorie achter het succes van de manier van onderwijzen op mijn opleiding. Dit heb ik gedaan door middel van een literatuuronderzoek waarbij ik constant de kennis en ervaringen van experts koppelde aan mijn eigen ervaringen. Zo is een krachtige combinatie ontstaan van theorie- en praktijkkennis, waaruit ik een eigen visie heb gevormd.


Waarom vind ik dit belangrijk? Mijn weg vinden binnen het onderwijs was niet altijd even makkelijk. Daarom was ik erg blij dat ik uiteindelijk op een plek terecht kwam waar ik mij wel goed kon ontwikkelen. Vrij onderwijs heeft mij enorm veel gebracht, zowel op persoonlijk als op intellectueel vlak. Deze vorm van onderwijs stimuleert groei en ontwikkeling en sluit goed aan op de behoeften van de student. Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen en onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Door mensen bewust te maken van de werking van motivatie en vrij onderwijs wil ik mensen inspireren hier bewust mee om te gaan. Op deze manier hoop ik dat iedereen de kans en de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen en te genieten van de weg die er toe leidt.
Wilt u meer informatie over motivatie en de toepassing ervan binnen het onderwijs?

Download dan hier mijn afstudeerscriptie:

Download scriptie